တစ်ပါတ်တာအတွက် ၇၅၀ကျပ် နှစ်ပါတ်တာအတွက် ၁၅၀၀ ကျပ် တစ်လတာအတွက် ၃၀၀၀ကျပ်ဖြင့် Baydin Package Planတွင် အထူးဟောကိန်းများ ဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

အားပေးဝယ်ယူလိုပါက ဒီကို... နှိပ်ပါ။


ဇာတာစစ်ဆေးရန် (၃ထောင်ကျပ်)
နေ့စဉ် မနက် ၁၀ နာရီမှ ည ၇ နာရီအတွင်း ဖုန်းဆက် မေးမြန်းနိုင်သည်။