ဆရာ အောင်ဇင်မြတ်၏
ရှင်သန်ခြင်းတားရော့မှ ကြိုဆိုပါတယ်...